Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2019, 824Beschikkingen | aanvraagProvincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning CSP/Chemelot Campus B.V., deelinrichting Brightlands Chemelot Campus, Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een aanvraag is ontvangen:

Voor: nieuwbouw pilot plant gebouw 122-026

Locatie: CSP/Chemelot Campus B.V., deelinrichting Brightlands Chemelot Campus, Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Datum aanvraag: 25 januari 2019

Zaaknummer: 2019-201667

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12