Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2019, 7867Beschikkingen | aanvraagProvincie Gelderland – aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4797453 - Laan 110 te Nunspeet

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Locatie : Laan 110 te Nunspeet

Omschrijving : huidige opslaan van maltodextrine md is niet voldoende voor batchgewijs vullen en legen van tank

Datum ontvangst : 28 november 2019

Zaaknummer ODRN : W.Z19.109759.01

Mogelijkheid tot inzien

De aanvraag kan op verzoek worden ingezien.

Wilt u meer weten?

Bel de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.