Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 7864Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag AKZO Nobel Car Refinishes B.V.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : AKZO Nobel Car Refinishes B.V.

Locatie : Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het plaatsen van een portocabin in het achtererfgebied

Aanvraagdatum : 28 november 2019

Zaaknummer : 9999149432

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.