Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 7863Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Bolidt Kunststoftoepassing B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Bolidt Kunststoftoepassing B.V.

Locatie : Nijverheidsweg 37, 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht

Activiteit : Bouwen

Voor : Het aanleggen van een greenwall langs de Teunis Stooplaan richting Waterbusplein

Aanvraagdatum : 25 november 2019

Zaaknummer : 9999149254

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.