Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 7835Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Cargill B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Cargill B.V.

Locatie : Welplaatweg 34, 3197 KS Rotterdam-Botlek

Activiteit : Bouwen en Milieuneutraal wijzigen

Voor : De uitbreiding van het Deso gebouw ten behoeve van het NOT2 project

Aanvraagdatum : 25 november 2019

Zaaknummer : 9999149177

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.