Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 7834Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Vopak Terminal TTR B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Vopak Terminal TTR B.V.

Locatie : Torontostraat 19, 3197 KN Rotterdam-Botlek

Activiteit : Kappen

Voor : Het kappen van bomen

Aanvraagdatum : 27 november 2019

Zaaknummer : 9999149229

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.