Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 7833Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag WSHD RWZI Dokhaven

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : WSHD RWZI Dokhaven

Locatie : Bonn En Meeswerf 205, 3087 EH Rotterdam

Activiteit : Bouwen en Milieuneutraal wijzigen

Voor : Een tijdelijke noodfakkel aan de Sluisjesdijk 85 Rotterdam

Aanvraagdatum : 26 november 2019

Zaaknummer : 9999149201

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.