Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 7313Overige overheidsinformatieKennisgeving verlengen proceduretermijn Hoge Bergse Bos

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

 

Bedrijf : Hoge Bergse Bos

Locatie : Rottebandreef 2, 2661 JK Bergschenhoek

Activiteit : Uitvoeren werk of werkzaamheden

Voor : Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de passage stortplaats ten behoeve

van de aanleg van twee warmteleidingen

Aanvraagdatum : 12 september 2019

Verzenddatum : 4 november 2019

Zaaknummer : 9999136750

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.