Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 7271Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Tronox Pigments (Holland) B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Tronox Pigments (Holland) B.V.

Locatie : Professor Gerbrandyweg 2, 3197 KK Rotterdam-Botlek

Activiteit : Bouwen

Voor : De verlenging van de termijn voor het tijdelijke plaatsen van portocabins

Aanvraagdatum : 31 oktober 2019

Zaaknummer : 9999146045

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.