Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 7270Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag BP Raffinaderij Rotterdam B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : BP Raffinaderij Rotterdam B.V.

Locatie : D'Arcyweg 76, 3198 NA Rotterdam

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het plaatsen van injectie skids

Aanvraagdatum : 31 oktober 2019

Zaaknummer : 9999145942

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.