Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 6732Beschikkingen | aanvraagProvincie Overijssel – aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4679367 - KLK Kolb Specialties B.V. - Langestraat 167 te Delden

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Aanvrager : KLK Kolb Specialties B.V.

Locatie : Langestraat 167 te Delden

Omschrijving : nieuw proces

Datum ontvangst : 7 oktober 2019

Zaaknummer ODRN: W.Z19.106545.02

Mogelijkheid tot inzien

De aanvraag kan op verzoek worden ingezien.

Wilt u meer weten?

Bel de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.