Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 6727Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning IJsseldijk 42 in Kampen

Gedeputeerde staten van Overijssel delen mee dat zij op 4 oktober 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. De aanvraagis gedaan voor de locatie IJsseldijk 42 in Kampen.

Nadere inlichtingen: 038 499 76 00.