Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 6713Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Koole Tankstorage Minerals B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Koole Tankstorage Minerals B.V.

Locatie : Petroleumweg 56, 3196 KD Rotterdam-Vondelingenplaat

Activiteit : Bouwen

Voor : Het plaatsen van een nieuw FO-manifold, fase 2

Aanvraagdatum : 3 oktober 2019

Zaaknummer : 9999142591

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.