Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 6712Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Koole Tankstorage Botlek B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Koole Tankstorage Botlek B.V.

Locatie : Oude Maasweg 6, 3197 KJ Rotterdam-Botlek

Activiteit : Bouwen

Voor : Het bouwen van een substation in tankput 9A

Aanvraagdatum : 4 oktober 2019

Zaaknummer : 9999142681

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.