Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 6688Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Gemeente Maassluis

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Gemeente Maassluis

Locatie : Heldringstraat 6, 3144 CG Maassluis

Activiteit : Uitvoeren werk of werkzaamheden

Voor : Aanleg van een dubbele, hooggelegen HWA leiding over terrein van de gemeentewerf

aan de Heldringstraat te Maassluis

Aanvraagdatum : 3 september 2019

Zaaknummer : 9999137908

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.