Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 6683Overige overheidsinformatieKennisgeving ontwerpbeschikking Gebr. Van der Voort B.V.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het voornemen de op 10 augustus 2016 aan de

Gebr. Van der Voort B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Noordersingel 127, 2651 LT Berkel en Rodenrijs, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen/aan te vullen.

 

Het betreft een inrichting voor het inzamelen van afvalstoffen, scheiden van afvalstoffen, afvoeren van gescheiden afvalstoffen en handel in zand en grond.

 

De wijziging betreft een actualisatie van de voorschriften van de geldende omgevingsvergunning waarmee de minimumstandaard voor afvalstoffen wordt gewaarborgd, naar aanleiding van het inwerking treden van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017 - 2029.

 

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking tijdens kantooruren van 10 oktober 2019 tot en met 20 november 2019 op de volgende plaatsen inzien:

- de gemeente Lansingerland, Tobias Asserlaan 1 te Bergschenhoek (uitsluitend na telefonische afspraak 14 010);

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

 

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999114621.