Bekendmaking ontwerpbesluit voor het veranderen van de inrichting aan de Kanaaldijk 15 in Utrecht

Gedeputeerde Staten van Utrecht zijn van plan om de vergunning van Durail B.V. te Utrecht te wijzigen. De vergunning is aangevraagd in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

 

Het voornemen is om de vergunning voor de volgende onderdelen/activiteiten te wijzigen:

- het aanpassen van de geluidvoorschriften voor het maximale geluidsniveau in de dag, avond en nachtperiode;

- het lossen van schepen in de dagperiode met behulp van een mobiele dieselkraan en een schranklader te vergunnen;

Aan de vergunning zullen nieuwe voorschriften verbonden worden.

 

Daarnaast is het voornemen om de vergunning voor de volgende onderdelen/activiteiten te weigeren:

- het gebruiken van grond en of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en voor de activiteit bouw van een geluidscherm aan de Amsterdamsestraatweg 1107 te Utrecht.

 

Het ontwerpbesluit heeft zaakkenmerk Z-WABO-2018-2355.

U wilt reageren?

U kunt reageren op dit ontwerpbesluit door een zienswijze in te dienen. Dit kan tijdens de termijn van zes weken dat het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken ter inzage liggen. Deze termijn loopt van 1 oktober 2019 tot en met 11 november 2019. U kunt uw zienswijze schriftelijk, mondeling of digitaal indienen. Richt uw schriftelijke zienswijze aan: RUD Utrecht, Postbus 85242, 3508 AE Utrecht. U kunt digitaal een zienswijze indienen via een formulier op de website van de Provincie Utrecht. U vindt het formulier via www.provincie-utrecht.nl onder: loket/klacht, bezwaar of melding doorgeven/bezwaar tegen beslissing provincie. Wilt u mondeling een zienswijze indienen, maakt u daarvoor dan een afspraak via 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Van de mondelinge zienswijze wordt een kort verslag gemaakt.

Om later beroep te kunnen instellen moet u belanghebbende zijn en tijdig een zienswijze over de ontwerpvergunning hebben ingediend. Dit laatste geldt niet als u kunt aantonen dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD Utrecht via info@rudutrecht.nl of 030-7023300. Vermeld u hierbij het kenmerk Z-WABO-2018-2355. U kunt de stukken ook inzien bij de RUD Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA in Utrecht of bij de gemeente Utrecht, publieksbalie op de 5e etage, Stadsplateau 1 op werkdagen van 9.00- 17.00 uur, op afspraak via website https://pki.utrecht.nl/onlinebooking/date-and-time.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

 

Naar boven