Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2019, 651Beschikkingen | aanvraagProvincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning CSP/Sitech Services B.V., deelinrichting IAZI, Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een aanvraag is ontvangen:

Voor: plaatsen van een tijdelijk bouwwerk (kantoorunits)

Locatie: CSP/Sitech Services B.V., deelinrichting IAZI, Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Datum aanvraag: 17 januari 2019

Zaaknummer: 2019-201470

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12