Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2019, 6315Plannen | overigProvincie Gelderland Wet bodembescherming locatie Doornsteeg ong. in Nijkerk.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een melding "Besluit uniforme saneringen" (BUS) voor de categorie immobiel ontvangen. Het voornemen is om de bodem van de locatie Doornsteeg ong. in Nijkerk te saneren. De saneerder mag vijf weken na de melding starten, tenzij Gedeputeerde Staten van Gelderland laten weten dat de melding niet voldoet aan de eisen van het BUS.

 

Reageren

Tot twee weken na deze publicatie kunnen belanghebbenden reacties sturen naar post@gelderland.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer 2019-010179.

 

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99.

 

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland