Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2019, 6314Beschikkingen | afhandelingProvincie Gelderland – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning – OLO 4523755 - Graafsingel 18 te Duiven

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten bij de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Voor : verwijderen bufferbakken en koppelen voormengtank aan mengtank

Locatie : Graafsingel 18 te Duiven

Datum besluit : 13 september 2019

Zaaknummer ODRN: W.Z19.106523.01

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via info@odrn.nl of telefoonnummer 024 751 77 00.