Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 6300Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Rieteweg 21 in Zwolle

Gedeputeerde staten van Overijssel delen mee dat zij op 11 september 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. De aanvraag gaat over de locatie Rieteweg 21 in Zwolle.

Nadere inlichtingen: 038 499 76 00.