Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2019, 6236Beschikkingen | aanvraagProvincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Aakstraat te Zaltbommel

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een wijzigingsverzoek op een verleende ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming verleend voor de sloop van portiekflats.

 

Mogelijkheid van inzien

Het besluit en bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken na de publicatiedatum in te zien. Op verzoek sturen wij u kopieën van de stukken toe. Neem hiervoor contact op met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99.

U kunt de stukken ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor neemt u contact op met het Provincieloket. In alle gevallen vermeldt u het zaaknummer 2017-015913.

 

Beroep

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn beroep instellen tegen het besluit. Vermeld hierbij het zaaknummer 2017-015913. Onderaan het besluit leest u hier meer over.

 

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland