Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2019, 6235Beschikkingen | aanvraagProvincie Gelderland Wet bodembescherming locatie Julianaweg 9-11 in Lochem

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het besluit vaststelling ernst en spoedeisendheid verleend op grond van de Wet bodembescherming van een bodemverontreiniging aan de Julianaweg 9-11 te Lochem. Ook hebben zij ingestemd met de aanpak van de sanering. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan de sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd. De verontreinigde grond wordt ontgraven en er wordt een verharding aangebracht.

 

Mogelijkheid van inzien

De besluiten en bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken na de publicatiedatum in te zien. Op verzoek sturen wij u kopieën van de stukken toe. Neem hiervoor contact op met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99.

U kunt de stukken ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor neemt u contact op met het Provincieloket. In alle gevallen vermeldt u het zaaknummer 2019-008988.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn bezwaar maken tegen de besluiten. Vermeld hierbij het zaaknummer 2019-008988. Onderaan het besluit leest u hier meer over.

 

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland