Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 6169Overige overheidsinformatieKennisgeving beschikking Biopetrol Rotterdam B.V.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 5 maart 2019 een aanvraag 2de fase op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Biopetrol Rotterdam B.V. voor de inrichting aan de Welplaatweg 108, 3197 KS Rotterdam-Botlek.

 

Het betreft een inrichting voor de productie van biodiesel uit plantaardige oliën, met hoofdzakelijk raapzaadolie als grondstof.

 

De aanvraag betreft de 2de fase van een gefaseerde aanvraag en omvat het onderdeel milieu, verandering en een gedeeltelijke intrekking van een vergunning op verzoek van de vergunninghouder.

De aanvraag 1ste fase omvat het onderdeel bouwen.

Deze aanvraag betreft het in gebruik nemen van een 500 m3 farmaglycerinetank. De intrekking betreft de verwijdering van twee winteradditieventanks en een anti-oxidanttank.

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 12 september 2019 tot en met 

24 oktober 2019 op de volgende plaatsen inzien:

- Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (maandag t/m vrijdag van 10.00 - 20.00 uur);

- de gemeente Maassluis, Koningshoek 93050 te Maassluis;

- de gemeente Nissewaard, Raadhuislaan 106 te Spijkenisse (de gemeente werkt alleen op afspraak via telefoonnummer 14 0181);

- het stadskantoor Vlaardingen, Klant Contactcentrum, Westnieuwland 6 te Vlaardingen;

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

- de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999116527.