Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2019, 6168Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming Soorten, Provincie Limburg, zaaknummer 2019-202882

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij hebben besloten een ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming Soorten te verlenen voor vervoeren en onder zich hebben van beschermde diersoorten in de gehele provincie Limburg

Rechtsbescherming

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken onder vermelding van zaaknummer 2019-202882.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de inhoud van het besluit.

Informatie

Vergunningen, Toezicht en Handhaving: tel: +31 43 389 76 49