Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2019, 6163Beschikkingen | aanvraagAanvraag om reguliere omgevingsvergunning Martens Havenontvangstinstallatie Vlissingen B.V. (W-AOV190421/00225337)

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 28 augustus 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen van Martens Havenontvangstinstallatie Vlissingen B.V. De aanvraag heeft betrekking op het plaatsen van twee tanks van 2.000 m3. Deze aanvraag ligt niet ter inzage, maar kan op verzoek wel worden ingezien. Als een bezwaarschrift wordt overwogen, moet eerst het besluit op de aanvraag worden afgewacht.

 

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer J.G.F. van Kempen, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31(0)6 5120 0696 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV190421/00225337.