Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 6152Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag R.B.C. Holding B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : R.B.C. Holding B.V.

Locatie : Oude Maasweg 11, 3197 KJ Rotterdam-Botlek

Activiteit : Uitvoeren werk of werkzaamheden

Voor : Het aanpassen van Stackhoogte van 4 lagen naar 5 lagen, UPD en

bedrijfbrandweerrapport conform art. 31 wordt aangepast.

Aanvraagdatum : 12 augustus 2019

Zaaknummer : 9999135776

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.