Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 6151Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Heineken Nederland B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Heineken Nederland B.V.

Locatie : Burgemeester Smeetsweg 1, 2382 PH Zoeterwoude

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Voor een 2-tal deellocaties wordt een herziening van deze terreingrenzen

aangevraagd.

Aanvraagdatum : 2 september 2019

Zaaknummer : 9999135770

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.