Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 6095Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning IJsseldijk 42 in Kampen

Gedeputeerde staten van Overijssel delen mee dat zij op 30 augustus 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. De aanvraag gaat over de locatie IJsseldijk 42 in Kampen.

Nadere inlichtingen: 038 499 76 00.