Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 6085Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Oude Rijksweg 395 in Rouveen

Gedeputeerde staten van Overijssel delen mee dat zij op 29 augustus 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. De aanvraag gaat overde locatie Oude Rijksweg 395 in Rouveen.

Nadere inlichtingen: 038 499 76 00.