Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 5696Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Vopak Terminal Botlek B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Vopak Terminal Botlek B.V.

Locatie : Welplaatweg 115, 3197 KS Rotterdam-Botlek

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het verwijderen van een deel van de tankputdijk. Daarbij zal de huidige tussendijk

worden opgehoogd tot gelijke hoogte met het overige deel van de tankputdijk.

Aanvraagdatum : 25 juli 2019

Zaaknummer : 9999131867

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.