Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 5691Beschikkingen | aanvraagProvincie Overijssel – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning - OLO 4392887- Boortorenweg 7 te Hengelo

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat zij ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten bij de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is.

Voor: het bouwen van houtsilo met losvoorziening

Locatie: Boortorenweg 7 te Hengelo

Datum besluit: 12 augustus 2019

Datum verzending: 12 augustus 2019

Zaaknummer: W.Z19.104719.01

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via info@odrn.nl of telefoonnummer 024 751 77 00.