Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 5684Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Renewi Klok B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Renewi Klok B.V. (locatie Molenvliet)

Locatie : Molenvliet 4, 3076 CK Rotterdam

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Uitbreiding bestaande bedrijfshal

Aanvraagdatum : 23 juli 2019

Zaaknummer : 9999132297

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.