Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 5683Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Aluminium en Chemie Rotterdam B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Aluminium en Chemie Rotterdam B.V.

Locatie : Oude Maasweg 80, 3197 KJ Rotterdam-Botlek

Activiteit : Bouwen

Voor : Aluchemie is voornemens om een drietal sparingen dicht te leggen in de Massafabriek

(2e en 3e verdieping)

Aanvraagdatum : 7 augustus 2019

Zaaknummer : 9999133281

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.