Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2019, 5682Beschikkingen | aanvraagProvincie Gelderland – aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4586293 - Swartjes Transport - Nijverheidsweg 42 te Nijmegen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

 

Aanvrager : Swartjes Transport

Locatie : Nijverheidsweg 42 te Nijmegen

Omschrijving : milieuneutraal veranderen van het bedrijf

Datum ontvangst : 7 augustus 2019

Zaaknummer ODRN : W.Z19.106918.01

 

Mogelijkheid tot inzien

De aanvraag kan op verzoek worden ingezien.

Wilt u meer weten?

Bel de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.