Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2019, 5681Beschikkingen | aanvraagProvincie Gelderland – aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4591623 - Nouryon Functional Chemicals B.V. - Westervoortsedijk 73 te Arnhem

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

 

Aanvrager : Nouryon Functional Chemicals B.V.

Locatie : Westervoortsedijk 73 te Arnhem

Omschrijving : gelijkwaardige voorzieningen brandcompartimentering

Datum ontvangst : 9 augustus 2019

Zaaknummer ODRN : W.Z19.106923.01

 

Mogelijkheid tot inzien

De aanvraag kan op verzoek worden ingezien.

 

Wilt u meer weten?

Bel de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.