Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 5626Overige overheidsinformatieKennisgeving verlengen proceduretermijn Tank Services Pernis B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

 

Bedrijf : Tank Services Pernis B.V.

Locatie : Propaanweg 27, 3196 KH Rotterdam-Vondelingenplaat

Activiteit : Bouwen en Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het vervangen van de bestaande ijzerchloride- en natriumhydroxidetanks

Aanvraagdatum : 22 mei 2019

Verzenddatum : 2 augustus 2019

Zaaknummer : 9999125169

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.