Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 5625Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Huntsman Holland B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Huntsman Holland B.V.

Locatie : Merseyweg 10, 3197 KG Rotterdam-Botlek

Activiteit : Bouwen

Voor : Het realiseren van een tijdelijk kantoor uit prefab units voor ca 20 weken

Aanvraagdatum : 1 augustus 2019

Zaaknummer : 9999132668

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.