Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 5624Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Renewi Nederland B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Renewi Nederland B.V. (locatie Kreekweg)

Locatie : Kreekweg 80, 3133 AZ Vlaardingen

Activiteit : Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Voor : Het instemmen van de activiteit boord/boordleiding

Aanvraagdatum : 5 augustus 2019

Zaaknummer : 9999132903

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.