Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 5617Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op een aanvraag van een het instemmen met een afwijking op een saneringsplan voor de locatie Rijksstraatweg 47 in Olst

Op 9 juli 2019 ontvingen wij een aanvraag voor een het instemmen met een afwijking op een saneringsplan voor de locatie Rijksstraatweg 47 in Olst. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de het instemmen met een afwijking op een saneringsplan wordt toegekend. Het besluit is als bijlage opgenomen bij deze publicatie.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf twee werkdagen na bekendmaking zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 76 00 bellen.

In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar. De termijn voor het indienen van bezwaar is gestart op 16 juli 2019.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 00.