Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 5610Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de locatie Zweedsestraat 1A in Deventer

Op 18 maart 2019 ontvingen wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de locatie Zweedsestraat 1A in Deventer. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de omgevingsvergunning wordt toegekend. Het besluit is als bijlage opgenomen bij deze publicatie.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 9 augustus 2019 zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 76 00 bellen.

In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van een beroepschrift.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 00.