Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 5602Beschikkingen | aanvraagProvincie Overijssel – aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4575119 - Nouryon Functional Chemicals B.V. - Zutphenseweg 10 te Deventer

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

 

Aanvrager : Nouryon Functional Chemicals B.V.

Locatie : Zutphenseweg 10 te Deventer

Omschrijving : plaatsen van een nieuwe luchtbehandelingskast op gebouw P12

Datum ontvangst : 5 augustus 2019

Zaaknummer ODRN: W.Z19.106791.01

 

Mogelijkheid tot inzien

De aanvraag kan op verzoek worden ingezien.

 

Wilt u meer weten?

Bel de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.