Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 5599Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning zuidzijde van de Nieuwleusenerdijk in Zwolle

Gedeputeerde staten van Overijssel delen mee dat zij op 28 juni 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. De aanvraag gaat overhet verwijderen vanboomwortels aan de Nieuwleusenerdijkin Zwolle op kadastraal perceel ZLK00 X 733.

Nadere inlichtingen: 038 499 76 00.