Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2019, 532Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Beekhoverstraat (weg), Geleen, BUS 2019-035

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3 van de Wet bodembescherming is ontvangen van Enexis B.V. over het voornemen saneringswerkzaamheden te verrichten. Het betreft de categorie tijdelijk uitplaatsen (5 dagen). Locatie: Beekhoverstraat (weg), Geleen, kadastraal bekend gemeente Geleen, sectie F, nummer 3346.

Datum ontvangst melding: 16 januari 2019Projectcode: LI188302678 BUS-nummer: 2019-035 Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de Regeling uniforme saneringen (RUS) kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wet bodembescherming met de sanering beginnen vijf weken na de datum van ontvangst van de melding.

Informatie

Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 43 389 76 49