Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2019, 5283Overige besluiten van algemene strekkingSubsidieplafond Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 9 juli 2019, kenmerk 4.8/2019001674, team Economie, tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van het Subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0 voor het kalenderjaar 2019.

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 5 van de Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0;

 

 

BESLUITEN:

 

voor de Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0 voor het kalenderjaar 2019 het subsidieplafond vast te stellen op de volgende deelsubsidieplafonds:

 

voor subsidies 'optie 1' zoals bedoeld in artikel 12, lid 1, onder a € 100.000,--

voor subsidies 'optie 2' zoals bedoeld in artikel 12, lid 1, onder b € 100.000,--

 

 

Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2019.

 

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

 

 

Uitgegeven: 25 juli 2019