Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2019, 527Beschikkingen | afhandelingKennisgeving melding bodemsanering Mijnweg 1 (Chemelot-DSM-terrein), Geleen, LI188300046

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding op grond van artikel 39 lid 4 van de Wet bodembescherming (Wbb) is ontvangen van DSM Nederland B.V. betreffende een aanvraag tot wijziging van het Plan van Aanpak bodemsanering DSM-terrein te Geleen en Stein van 13 juni 2000.

Datum ontvangst melding: 28 november 2018 Projectcode: LI188300046Wij zullen de wijziging op het Plan van Aanpak beoordelen. Indien het belang van personen naar ons oordeel rechtstreeks bij de besluitvorming is betrokken, zijn deze personen van dit voornemen op de hoogte gesteld.

Informatie

Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 621836004