Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2019, 5259Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 16 juli 2019, nr 1241232/1241254, tot vaststelling van het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling subsidie onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

 

Gelet op artikel 6 van de Uitvoeringsregeling subsidie onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2019;

 

Besluiten:

1.  

Het subsidieplafond voor 2019 vast te stellen op € 67.000,-.

 

 

 

Haarlem, 16 juli 2019.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

C.J. Loggen, voorzitter

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Uitgegeven op *

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris