Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2019, 5010Beschikkingen | aanvraagGemeente Achtkarspelen Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Ontvangen van: Avek International B.V. een aanvraag om een omgevingsvergunning op 8 juli 2019.

Betreft: het vernieuwen van dakbedekking/na-isoleren dak

Locatie: Molenweg 2, 9231 HS Surhuisterveen, gemeente Achtkarspelen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.