Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2019, 5009Beschikkingen | aanvraagGemeente Heerenveen Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Ontvangen van: Jan Klaasen Beheer B.V. een aanvraag om een omgevingsvergunning op

17 mei 2019.

Betreft: het bouwen van een loods.

Locatie: De Ynfeart 14, 8447 GM Heerenveen, gemeente Heerenveen.

 

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.