Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 4998Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Lossersestraat/Irenestraat/Essenweg in De Lutte

Op 5 juni 2019 ontvingen wij een verzoek tot het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme saneringen (BUS) op de locatie Lossersestraat/Irenestraat/Essenweg in De Lutte. Het besluit is als bijlage opgenomen bij deze publicatie.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf twee werkdagen na bekendmaking zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle en bij de des betreffende gemeente. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 76 00 bellen.

In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar. De termijn voor het indienen van bezwaar is gestart op 11 juli 2019.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 00.